Најновија издања

 
Наслов: Југославенске тежње
Место: Земун
Година: 1861
Број страница: 30

Детаљније
 
 
 
Наслов: Јуначке народне песме о Кралевићу Марку
Место: Нови Сад
Година: 1857
Број страница: 110

Детаљније
 
 
 
Наслов: Откровеније Америки. Част 1
Аутор: КАМПЕ, Јоахим Хајнрих
Место: Будим
Година: 1809
Број страница: 280

Детаљније
 
 

Најпопуларнија издања

 
Наслов: Живот и обичаји народа српскога
Аутор: КАРАЏИЋ, Вук Стефановић
Место: Беч
Година: 1867
Број страница: 372

Детаљније
 
 
 
Наслов: Српске књиге и периодика 18. века Библиотеке Матице српске
Аутор: БРКОВИЋ, Мирјана
Место: Нови Сад
Година: 1996
Број страница: 421

Детаљније
 
 
 
Наслов: Летопис Матице српске
Место: Нови Сад
Година: 1825-
Број: Год. 1, частица 1 (1825)

Детаљније
 
 

На данашњи дан (по старом календару)

 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 4, бр. 114 (26. сеп. 1869)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 8, бр. 113 (26. сеп. 1873)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 10, бр. 120 (26. сеп. 1875)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 11, бр. 147 (26. сеп. 1876)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 13, бр. 151 (26. сеп. 1878)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 14, бр. 146 (26. сеп. 1879)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 15, бр. 149 (26. сеп. 1880)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 17, бр. 150 (26. сеп. 1882)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 19, бр. 149 (26. сеп. 1884)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 21, бр. 148 (26. сеп. 1886)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 28, бр. 148 (26. сеп. 1893)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 41, бр. 179 јут. (26. сеп. 1906)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 41, бр. 200 веч. (26. сеп. 1906)

Детаљније
 
 

На данашњи дан (по новом календару)

 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 1, бр. 63 (14. сеп. 1866)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 2, бр. 86 (14. сеп. 1867)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 4, бр. 109 (14. сеп. 1869)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 8, бр. 108 (14. сеп. 1873)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 10, бр. 113 (14. сеп. 1875)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 11, бр. 140 (14. сеп. 1876)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 12, бр. 143 (14. сеп. 1877)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 14, бр. 139 (14. сеп. 1879)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 15, бр. 142 (14. сеп. 1880)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 17, бр. 143 (14. сеп. 1882)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 18, бр. 141 (14. сеп. 1883)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 19, бр. 142 (14. сеп. 1884)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 21, бр. 141 (14. сеп. 1886)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 23, бр. 143 (14. сеп. 1888)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 28, бр. 141 (14. сеп. 1893)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 29, бр. 143 (14. сеп. 1894)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 33, бр. 139 (13. сеп. 1898)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 41, бр. 169 јут. (13. сеп. 1906)

Детаљније
 
 
 
Наслов: Застава
Место: Нови Сад
Година: 1866-1929
Број: Год. 41, бр. 190 веч. (13. сеп. 1906)

Детаљније