Дигитална Библиотекa Матице српске

Дигитална Библиотека Матице српске (Дигитална БМС) је резултат дигитализације која се одвија од 2006. године као део система заштите старих и ретких публикација у Одељењу заштите публикација, а у сарадњи са Одељењем старе и ретке књиге и легата.

Циљ дигитализације грађе је заштита као и бржи и једноставнији приступ публикацијама, промоција и представљање богатог фонда БМС и стварање нових квалитетних садржаја.
Избор грађе за дигитализацију обављa се према вредности, целовитости, реткости, учесталости коришћења и другим важним критеријумима. Приоритет је дат публикацијама које су описане у редовним едицијама Ћирилске рукописне књиге БМС и Каталог старих и ретких књига БМС као и издањима библиотеке.

Дигитална БМС је данас једна од највећих дигиталних библиотека у СрбијиСвакодневно се допуњава новим дигиталним публикацијaма и формирају се нове целине.

У Дигиталну БМС до краја новембра 2022. године укупно је укључено 34.307 публикација (1.903.911 дигиталних страница).

Дигитална БМС је доступна на јавној мрежи Интернет, а комплетна у читаоницама БМС. Дигитализоване публикације су повезане са записима у електронској бази БМС и са узајамним каталогом Србије (COBIB.SR) и корисници електронског каталога могу да приступе дигиталним копијама.

Falcon-Tech, консултантски студио информационих технологија из Новог Сада је израдио подршку за Web презентацију и софтвер за администрирање дигиталне збирке са базом података.