Правила приватности

Молимо Вас да пажљиво прочитате следећи текст.

Библиотека Матице српске (у даљем тексту БМС) контролише обраду свих личних података који се прикупљају на веб страници "Дигитална БМС". БМС поштује вашу приватност и усаглашени смо са уредбама важећег Закона о заштити података о личности Републике Србије.

Достављањем попуњених образаца преузетих у електронском облику са службене веб странице БМС корисник/члан добровољно даје изричиту писану дозволу да БМС његове личне податке наведене на обрасцима може прикупљати, обрађивати, користити или достављати трећима искључиво у сврху регулирања права и обавеза као и легитимних интереса БМС у односу на статус чланства те кориштење грађе и/или услуга БМС. БМС се обавезује да ће личне податке корисника/члана користити, обрађивати и достављати трећим лицима уз одговарајућу заштиту од случајне или намерне злоупорабе, уништења, губитка, неовлаштеног приступа и промена. Даватељ дозволе има право да приступи својим подацима, право на исправаку података који се на њега односе те право на повлачење ове дозволе.

За обраду Ваших података и спровођење Ваших права везаних за обраду, можете се обратити путем мејла на адресу mzivanovic@bms.ns.ac.rs.

Пружање личних података на које корисник грађе и/или услуга БМС доставља на попуњеним обрасцима је уговорна обавеза у циљу склапања уговора о чланству у БМС односно кориштењу грађе и/или услуга БМС. У случају да испитаник не пружи тражене личне податке, чланство те кориштење грађе и/или услуга у БМС није могуће. Лични подаци биће похрањени у периоду док постоји законска основа за остваривање права и обвеза из чланства те у односу на кориштење грађе и/или услуга БМС.

Желите да креирате кориснички налог? Кликните овде.

Ако већ имате кориснички налог, кликните овде за страницу за логовње.

Преглед публикација